Straffrätt

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

Om du misstänks för brott företräder Destan juristfirma dig med omsorg och ser till att du får en rättvis behandling. Vi arbetar noggrant och utför egna utredningar för att granska åklagarens bevisning och för att ta fram motbevis.

Om du har utsatts för brott kan vi ge dig stöd och hjälp inför och under en rättegång. Vi hjälper även till med ersättningsanspråk.