Vårdnadstvist

Om du vill skiljas

Om du vill skiljas vänder du dig till domstolen. Du kan ansöka om skilsmässa på egen hand eller gemensamt med din maka eller make.

Om ni har minderåriga barn tillsammans får ni sex månaders betänketid innan skilsmässan går igenom.

Vi kan hjälpa dig i ansökan om skilsmässa genom att erbjuda personligt möte där vi förklarar processen, fyller i nödvändiga formulär och skickar in samt bevakar ansökan. Vi besvarar alla dina frågor, informerar dig noggrant om dina rättigheter och hjälper dig.

Vårdnad och umgänge

Vid en separation är det viktigt att ni som föräldrar är överens i vårdnads- och umgängesfrågor. Till exempel om vårdnaden ska vara gemensam eller om en av er ska ha ensam vårdnad, och hur barnet ska bo.

Vårdnad

Som vårdnadshavare har du både rätt och skyldighet att bestämma om saker som handlar om barnet. Du tar viktiga beslut kring barnet, och har ansvar för barnets vardag. Det kan till exempel handla om var barnet ska bo och vilken förskola eller skola barnet ska gå i. Som vårdnadshavare bestämmer du till exempel om barnets mat, kläder och fritidsaktiviteter. Barnet ska få vara delaktig, och påverka besluten utifrån ålder och mognad.

Umgänge

Ett barn har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller att de har annan kontakt, till exempel via telefon eller videosamtal. Umgänget är till för barnet.

Obligatoriskt informationssamtal

Från den 1 mars 2022 är det krav på att föräldrar ska ha deltagit i ett informationssamtal innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge. Målet med detta samtal är att ge föräldrarna relevant information som kan underlätta för dem i ett tidigt skede och hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Kommunen ansvarar för samtalen som är kostnadsfria för föräldrarna.

Ni erbjuds i första hand ett gemensamt samtal. Enskilda samtal kan bli aktuella om det finns särskilda skäl för det (t ex misstanke om förekomst av våld eller andra former av övergrepp). Ni ska också alltid erbjudas enskilda samtal om någon av er begär det.

Syftet med samtalet är att informera er som föräldrar om möjligheterna till samförståndslösningar i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Förhoppningen är att undvika att konflikten hamnar i domstol.
Efter detta samtal får ni intyg på att ni har deltagit i obligatoriska informationssamtalet och är ni fortfarande inte överens, kan vi hjälpa dig att gå till domstolen.

Domstol om vårdnad, boende och umgänge med barn

Frågor om vårdnad om barn, barnets boende och barnets umgänge tas upp av domstolen. Detta sker först skriftligt och sen träffar man domstolen vid två olika tillfällen personligen.

Skriftväxling

För att starta processen lämnar du in ansökan om stämning som är en skriftlig text. Där berättar du vad du begär av domstolen, till exempel att du vill ha ensam vårdnad och att barnen skall bo hos dig. Den andre föräldern får därefter möjlighet att svara och förklara sin vilja. Du lämnar alltså in ansökan om stämning och den andra föräldern lämnar in svaromål. På det sättet vet domstolen vad ni vill och förstår vad det är ni inte är överens om.

Muntlig förberedelse

Sedan kallar domstolen till ett möte med parterna och deras ombud i domstolen. Det mötet heter muntlig förberedelse. Detta är inte själva rättegången utan domstolen vill först lära känna parterna, förstå vad dom vill bättre och förbereder den riktiga rättegången som är en annan dag.
Skillnaden mellan (a) muntlig förberedelse och (b) huvudförhandling, är som när du lagar mat. Först tvättar du alla råvaror och hackar dessa. Förbereder ingredienserna inför själva matlagningen. När förberedelsen är klar – kan du sen börja laga maten. Muntliga förberedelsen är att du förbereder råvarorna och själva rättegången är när du lagar maten färdigt.
I den muntliga förberedelsen bestämmer domstolen vem som skall ha barnen tills målet slutligt avgörs i huvudförhandlingen (rättegången). Därför är det viktigt att vara väl förberedd till muntliga förberedelsen.
Domstolen frågar socialtjänsten (deras familjerättsenhet) om det finns något i socialregistret som domstolen behöver veta om föräldrarna och barnen. Domstolen vill veta om att det förekommit våld, missbruk i hemmet eller andra omständigheter som kan innebära en risk för barnet. Detta görs för att domstolen ska få så mycket information som möjligt inför ett beslut om vårdnad, boende eller umgänge för barnets bästa.

Huvudförhandling

För att avgöra målet genom dom, håller domstolen huvudförhandling. Detta är rättegången där föräldrarna presenterar sin bevisning och argumenterar för varför just dom skall få vårdnad, boende och umgänge. Om du har sett rättegång i filmer eller serier på TV är detta liknande vad du kommer få vara med om med domare och advokater i en rättssal.

Målet avslutas med en dom där domstolen bestämmer vad som är det bästa för barnet och vem som får vårdnaden, vart barnet skall bo och om umgänge.
Det är endast barnets bästa som är avgörande när domstolen bestämmer vem som får vårdnad, boende eller umgänge. Alla dina argument – måste utgå från att det är förenligt med vad som är bäst för ditt barn.

VI HJÄLPER DIG

Vi kan hjälpa dig att få vårdnaden, eller hjälpa dig att barnet skall bo hos dig eller hjälpa dig umgås med ditt barn.
Vi bokar in dig på ett personligt möte med våra professionella och erfarna rådgivare och förklarar hur vi inleder proceduren och följer dig hela vägen. Vi förbereder dig noggrant inför alla möten med familjerätten, socialtjänsten och i domstolen. Vi besvarar alla dina frågor, informerar dig noggrant om dina rättigheter och hjälper dig samt ger dig insyn i framtida händelser så att du är förberedd.