Vad kostar det?

Det skall vara enkelt och inte stå dig dyrt att få professionell juridiskt hjälp

Finansieringen av ditt ärende kan ske på olika sätt. Advokatfirman Kurage hjälper dig att hitta den förmånligaste finansieringskanalen som passar dig bäst. Här presenteras översiktligt olika finansieringskanaler. För kostnadsförslag i ditt ärende, tveka inte att kontakta oss.

Försäkring eller rättshjälp

I första hand kommer Advokatfirman Kurage att utreda dina möjligheter att finansiera ditt ärende genom dina försäkringar (till exempel hemförsäkring). I andra hand kommer Advokatfirman Kurage att utreda dina möjligheter att finansiera ditt ärende genom rättshjälpsmyndigheten. Ansökningarna hjälper vi till med kostnadsfritt.

När du får betala arvodet

Går det inte att finansiera ditt ärende genom dina försäkringar eller rättshjälpsmyndigheten får du stå för finansieringen själv. Advokatfirman Kurage kommer att lämna kostnadsförslag till dig som specificerar vårt arvode. I den slutliga kostnadsräkningen kommer du att se vad du betalar för och vad vi har gjort i ditt ärende. Vid behov kan vi hjälpa dig med en avbetalningsplan.

Offentligt biträde eller offentligt försvarare

I vissa typer av rättsliga ärenden betalar staten arvodet. I dessa ärenden är vi ditt offentliga biträde eller offentliga försvarare beroende på ärendet. Det kan till exempel röra sig om migrationsmål, LVU/LVM och brottmål. Vi hjälper dig att förordna oss som ditt offentliga biträde eller offentliga försvarare kostnadsfritt. Vi finns listade hos myndigheter och domstolar som godkänd juristbyrå.

Oavsett hur finansieringen sker, kommer vi att arbeta med omsorg, engagemang och resultatfokus för framgång i ditt ärende.