LVU / LVM

LVU är förkortning på Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Genom LVU ges socialnämnden möjligheter att genomföra vård- och behandlingsåtgärder i situationer där frivilliga lösningar inte är tillräckliga. Ett beslut om vård med stöd av LVU innebär att föräldrarnas bestämmanderätt över barnet begränsas.

LVM är förkortning på Lag om vård av missbrukare i vissa fall. Genom LVM kan länsrätten besluta om att en missbrukare ska få vård för sitt missbruk även om personen själv inte vill medverka till vården.

I LVU/LVM mål åtar vi oss uppdrag som offentliga biträden.