Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätt är det rättsområde som omfattar myndigheternas skötsel och förvaltning och deras handläggning av mål och ärenden mellan myndigheter och enskilda medborgare. Alla kommer i kontakt med myndigheter såsom skatteverket, försäkringskassan, kronofogdemyndigheten och annan myndighet.

Destan juristfirma kan hjälpa dig med ansökningar, tillstånd och överklagan gentemot myndigheter och förvaltningsdomstolar.