FÅ SNABBARE BESLUT AV MIGRATIONSVERKET OM DU VÄNTAT MER ÄN SEX MÅNADER

Har du ansökt om uppehållstillstånd och tycker att Migrationsverkets beslut dröjer för länge?

Om det har gått mer än sex månader sedan du lämnade in din ansökan om uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap kan du ansöka om att Migrationsverket fattar beslut. Man kan med andra ord se detta som förtursbegäran.

Observera att du bara får göra ett försök! Alltså att du bara kan begära vid ett tillfälle under handläggningen. Därför är det viktigt att du först försäkrar dig om att din ansökan är komplett. Om du begär avgörande (beslut) i ett ärende som inte är komplett kommer du inte få ett snabbt beslut, eftersom det saknas handlingar som Migrationsverket behöver.

En person kan i vissa fall, skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet. För att kunna skicka in en sådan begäran ska sex månader ha gått från det att personens ärende påbörjades. Migrationsverket ska då, inom 4 veckor, antingen avgöra det ärende som begäran avser eller avslå begäran i ett överklagbart beslut. Blanketten som ska användas för att begära om att avgöra ett ärende finns på svenska (blankettnummer: 270011).

Du kan fylla i blanketten och skicka in den själv. Det kostar ingenting. Tänk bara på att kontrollera att du redan har lämnat alla handlingar Migrationsverket behöver för att kunna fatta beslut innan du begär förtur/avgörande!

Destan Juristfirma AB hjälper inte med att fylla i denna ansökan – det är för enkelt. Men har du frågor kan vi givetvis svara i mån av tid, maila din fråga till info@destanjuridik.se

Nyckelord: snabbare beslut Migrationsverket, Förtur, Förtursbegäran, Migrationsverket, snabbt avgörande.