UTLÄNDSKA KÖRKORT I SVERIGE

Får jag köra i Sverige med ett utländskt körkort som asylsökande?

Ett utländskt körkort är enligt körkortslagen (1998:488) giltigt i Sverige bara under vissa förutsättningar. Bland annat krävs enligt 6 kap. 2 § samma lag att körkortet är giltigt i den utfärdande staten och, om körkortet är utfärdat i en stat utanför Europa, att innehavaren inte har varit folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år tillbaka i tiden. Tidsfristen är enbart knuten till folkbokföringen och den faktiska vistelsetiden i Sverige saknar betydelse.

Enkelt uttryckt får du köra med ditt utländska körkort i Sverige under tiden du är asylsökande. Om ditt körkort inte är på engelska rekommenderar vi dig att översätta körkortet och alltid ha med översättningen tillsammans med körkortet.

Ditt körkort ska vara försett med ett foto på dig annars måste du också ha med dig en giltig identitetshandling med foto när du kör. Om ditt körkort inte är utfärdat på engelska, tyska eller franska kan polisen också kräva att du har med dig en bestyrkt översättning av ditt körkort. Ett internationellt körkort är en bestyrkt översättning som kan användas.

Men om du får uppehållstillstånd och folkbokför dig får du en tidsbegränsning på ett år från folkbokföringen.

Ett exempel:

Anta att Ahmet är asylsökande i Sverige från 2015-01-01 och får uppehållstillstånd 2018-01-01. Ahmet har ett utländsk körkort från Turkiet som är fotoförsedd. Ahmet har också översatt sitt körkort som han har med sig när han kör bilen tillsammans med körkortet. Ahmet får köra bil under hela denna perioden från det att han sökte asyl tills han fick uppehållstillstånd. Eftersom Ahmet fick uppehållstillstånd kan han folkbokföras i Sverige. Vi antar att Ahmet folkbokförs 2018-01-01 hos Skatteverket, från denna dag, kan han fortsätta köra med sitt turkiska körkort i maximalt ett år.

Så länge du inte är folkbokförd i Sverige finns ingen begränsad tid för hur lång tid du får köra i landet. Om du har ett utländskt körkort utfärdat i en stat inom EES får du fortsätta köra så länge det körkortet är giltigt.

Innehållet senast kontrollerat 2018-04-20.

Nyckelord: utländsk körkort i Sverige, asylsökande får köra bil.