AFGHANSK KONVERTIT BEVILJAS SVENSKT UPPEHÅLLSTILLSTÅND SOM FLYKTING I SVERIGE

En afghansk man som konverterat riskerar förföljelse i Afghanistan med anledning av sin religiösa uppfattning. Därför beviljas han uppehållstillstånd i Sverige, ett internationellt skydd.

Nyckelord: Migrationsverket, konvertit, Afghanistan, asyl, uppehållstillstånd i Sverige, konvertering, byta religion. Destan Juristfirma AB.