UPPEHÅLLSTILLSTÅND TROTS ATT BARNÄRENDE BLIR VUXENÄRENDE

Uppehållstillstånd för barn utan vårdnadshavare som hinner fylla 18 år

Destan Juristfirma AB biträdde ett barn utan vårdnadshavare som ansökte om asyl år 2015. Barnet fick vänta två år på att få en asylutredning utsatt. Härvid hann barnet fylla 18 år varför ärendet omvandlades från barnärende till vuxenärende vilket innebär striktare regler för uppehållstillstånd. Efter flera utredningar hos Migrationsverket och med en välskriven inlaga från Destan Juristfirma AB där vi lägger ner stor vikt vid att lyssna på klientens synpunkter på utredningsprotokollet och med erfarenhet i rättslig analys beviljades klienten uppehållstillstånd som flykting.

Behöver du asylrättsligt expertis i ditt ärende? E-posta oss info@destanjuridik.se

Destan Juristfirma AB kan svenska asyllagar. Det är det enda juridiska fältet vi specialiserar och fördjupar oss på varje dag på året.

Nyckelord: Migrationsverket, barnärende till vuxenärende, asyl, flykting, uppehållstillstånd i Sverige på grund av skydd, Afghanistan till Sverige.