PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND TILL FAMILJ FRÅN AFGHANISTAN

Familj från Afghanistan beviljas permanent uppehållstillstånd

Destan Juristfirma AB biträdde en familj som är medborgare i Afghanistan men varit bosatta större delen av sitt liv i Iran. Familjen beviljades permanent uppehållstillstånd som flyktingar i Sverige efter två utredningar i Stockholm.

Nyckelord: Afghanistan, afghaner i Iran, asyl, flykting, flyktingstatus, permanent uppehållstillstånd, Migrationsverket, Destan Juristfirma AB