IRANSK MEDBORGARE BEVILJAS UPPEHÅLLSTILLSTÅND

Destan Juristfirma AB biträdde en iransk medborgare i hans ansökan om internationellt skydd i Sverige. Klienten beviljades efter flertal intervjuer och noggrant arbete ett uppehållstillstånd i Sverige.

Nyckelord: Iran, flykting, uppehållstillstånd i Sverige, resedokument, offentligt biträde