UKRAINSK FAMILJ FÅR PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND I SVERIGE SOM FLYKTINGAR

Familjen ansökte om internationellt skydd i Sverige år 2014 med anledning av situationen i Ukraina. Familjen fick trots nitiskt arbete negativ beslut av Migrationsverket eftersom landinformationen visade att det var möjligt att återvända. Familjen överklagade beslutet genom vårt biträde och Migrationsdomstolen i Göteborg upphävde negativa beslutet och beviljade istället ett permanent uppehållstillstånd.

Det är inte alltid lätt att bedöma ett ärende och därför är det viktigt att överklaga med en erfaren jurist. Kan du överklaga – finns det hopp.

Ni är alltid välkomna att e-posta oss frågor och funderingar. Tänk dock på följande för god ordning. Vi emotser alltid första kontakten via e-post eftersom vi inte tar emot alla ärenden. Vi är specialister och har en hög arbetsbelastning. Av denna anledning tar vi endast offentliga uppdrag som staten ersätter och endast komplexa ärenden. Vi tar emot privata ärenden om det finns synnerliga skäl. E-posta oss dina frågor, gärna med bilagor såsom beslutet som skall överklagas. På det sättet underlättar du vårt arbete att hjälpa dig. Kan vi inte åta oss ärendet hjälper vi er komma i kontakt med någon av många duktiga jurister i vårt bereda nätverk. 

Nyckelord: Ukraina, Asyl, Permanent uppehållstillstånd, Landinformation.