PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ANKNYTNING TILL BARN

Permanent uppehållstillstånd till vår klient i ljuset av Berrehab v. The Netherlands från 1988-05-28 där vägran att (förnya) en pappas uppehållstillstånd med anledning av skilsmässa och istället utvisa honom bedömdes som inskränkning i artikel 8 EKMR, rätten till familjeliv (med dottern). Extra kul att en dom från 1988 ger vägledning år 2017.

Våran klient behövde inte lämna Sverige för att beviljas ett permanent uppehållstillstånd eftersom en sådan ordning bedömdes som oskäligt.

Nyckelord: familjeanknytning, ansökan inifrån Sverige, Permanent uppehållstillstånd, 5 kap. 18 st. 2 Utlänningslagen.