ÅTERKALLELSE AV PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, FLYKTINGSTATUSFÖRKLARING OCH ARBETSTILLSTÅND

Destan Juristfirma AB biträdde framgångsrikt en klient i ett ärende om återkallelse av permanent uppehållstillstånd, flyktingstatusförklaring och arbetstillstånd. Klienten fick enkelt uttryckt behålla sitt uppehållstillstånd.

Återkallelsen aktualiserades på grund av omständigheter klienten vidtagit efter det att ha beviljats permanent uppehållstillstånd som flykting i Sverige.

Vi överklagade Migrationsverkets beslut om återkallelse av permanent uppehållstillstånd till Migrationsdomstolen i Göteborg. Efter att ha vänt på varje sten som har varit värd att vända på samt med fantasi, uppfinningsrikedom kombinerat med kunskap och erfarenhet har Destan Juristfirma AB gjort ett fantastiskt arbete i processföringen under en hel dags muntlig förhandling som renderade till bifall till överklagandet.

Nyckelord: återkallelse av permanent uppehållstillstånd, flykting, flyktingstatusförklaring, arbetstillstånd, ändra gynnande beslut