SPECIALISTER INOM HBT-ÄRENDEN

Många som söker asyl i Sverige kommer från länder där homosexualitet (och bisexualitet) är kriminaliserat, ibland t o m belagt med dödsstraff, eller åtminstone betraktas som sjukligt och skamligt. Åtskilliga länder saknar den demokratiska utveckling som Sverige genomgått och detta har medverkat till att homo- och bisexualitet kan vara totalt osynliggjort.

Destan Juristfirma AB har gedigen erfarenhet av att biträda asylsökande som är HBT. Om du är HBT skall du inte tveka att kontakta oss för att få hjälp med ditt ärende.

Personer som själva är homosexuella, bisexuella eller transpersoner (HBT-personer), och har vuxit upp i ett länder med negativ syn på dessa frågor, bär ofta på egna skuldkänslor och/eller negativa attityder till den egna sexuella läggningen (så kallad internaliserad homofobi), och kan vara i behov av stöd och hjälp för att bearbeta detta. Vänd dig då till RFSL genom http://www.rfsl.se/?p=4054

Destan Juristfirma AB har gedigen erfarenhet av att biträda asylsökande som är HBT. Om du är HBT skall du inte tveka att kontakta oss för att få hjälp med ditt ärende.

Nyckelord: Asyl, HBT, Migrationsverket.

HBT