UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ ANKNYTNING TILL FRU I SVERIGE

Klienten kommer från Jalalabad i Afghanistan. Han gifte sig med en kvinna från Sverige och ansökte med anledning av detta uppehållstillstånd i Sverige. Klienten fick som de flesta vänta i 14 månader på ett beslut. När beslutet väl kom var det inte vad han förväntade sig – det blev negativt. Anledningen till att Migrationsverket inte beviljade uppehållstillstånd var bland annat att sökandena inte hade träffats under en lång period. Det fanns även andra orsaker.

Destan Juristfirma AB biträdde klienten genom överklagande till Migrationsdomstolen. Vi analyserade målet och hittade flertal brister som vi genom vår gedigna erfarenhet kunde läka. Migrationsdomstolen upphävde Migrationsverkets beslut och beviljade klienten uppehållstillstånd i Sverige.

Destan Juristfirma AB kan biträda er med ansökningar och med att överklaga till domstolar. Vi är specialister och ökar era chanser till framgång. För rådgivning, tveka aldrig att kontakta oss.

Keywords: Afghanistan, Anknytning, Snabbanknytning, Äktenskap, Uppehållstillstånd, Överklagande, Migrationsverket.