RÄTTELSE AV IDENTITET

Destan Juristfirma AB biträdde en familj som är bosatta i Italien att rätta till sitt barns namnuppgifter.

Av olika skäl kan registrering av ett barns, eller ens egna namn, bli felaktig registrerade i Sverige när man är asylsökande.

Denna familj hade sökt asyl i Sverige vid ett tidigare tillfälle men fått avslag. Under Sveriges prövning hade felaktiga namnuppgifter registrerats för familjens barn som fötts i Sverige.

Numera bor familjen i Italien eftersom de italienska myndigheterna beviljade familjen uppehållstillstånd dock med krav på att familjen inkommer med nytt födelsebevis från Sverige med barnets riktiga uppgifter.

När familjen ansökte från Italien att Sverige genom Skatteverket (folkbokföringen) ändrar barnets namn till det korrekta fick de ett negativt svar. Detta negativa svar hindrade familjen från att erhålla ett italienskt uppehållstillstånd och därmed etablering i Europa.

Skatteverket hänvisade till nationella lagen, namnlagen och menade att, eftersom familjen inte är bosatta i Sverige kan familjen överhuvudtaget inte ansöka om rättelse eller annan förändring av namnuppgifter.

Destan Juristfirma AB fick förtroendet att överklaga Skatteverkets negativa beslut.

När vi analyserade målet upptäckte vi att ärendet inte behandlats utifrån internationella mänskliga rättigheter som övertrumfar nationella bestämmelser i just detta fall. Denna brist är allvarlig eftersom huvudmannens mänskliga rättigheter kränks av den nationella lagen som inte lämnade utrymme till en nyanserad bedömning med bästa möjliga utfall.

När vi presenterade vår syn i ett yttrande genom överklagan ändrade Skatteverket inställning och utfärdade nytt födelsebevis efter mina huvudmäns önskemål.

Har du som asylsökande registrerats under felaktiga identitetsuppgifter såsom namn, efternamn och födelsedatum samt medborgarskap kan vi hjälpa dig att korrigera dina uppgifter så att du lever med dina personliga uppgifter.

Nyckelord: Asylsökande, identitet, uppehållstillstånd och rättelse samt överklagande.