AVVISAD ASYLANSÖKAN PÅ GRUND AV VISUM TILL USA

Destan Juristfirma AB anlitades av ett par som kommit till Sverige för att söka asyl.

Migrationsverket avvisade deras asylansökningar med hänvisning till att paret hade visum till USA. Av denna anledning ansåg Migrationsverket att det var rimligt att avvisa asylansökningarna och sända paret till USA där de kunde söka asyl.

Destan Juristfirma AB biträdde paret i Migrationsdomstolen och överklagade Migrationsverkets beslut som vi ansåg var orimlig utifrån gällande lagar och principer.

Idag kom domen och familjen får stanna i Sverige!

Vi är mycket glada över utgången. Har du liknande frågor, vänligen kontakta oss för hur vi kan hjälpa dig i liknande frågor.

Keywords: säkert land, safe country, USA, asylum, asyl, anknytning, prövning av asyl.