DUBLINFÖRORDNINGEN, TILLÄMPNING AV ARTIKEL 16, PERSONER I BEROENDESTÄLLNING

I början av maj 2014 fick vi ett samtal från en upprörd klient som vi väljer att kalla Julie.

Julie kom till Sverige för tio år sedan och lämnade sitt föräldrahem i ett land i centrala Asien där det råder svåra inremotsättningar och kvinnor inte klarar sig utan ett manligt stöd.

Under dessa tio år bodde Julies mor Khale med ett manligt stöd och en son som var polis.

På grund av dramatiska förändringar hemorten blev Khale ensam kvar i ett land där hon omöjligen kunde klara sig själv. Khale riskerade att dö. Av denna anledning valde Julies ålderstigna mor Khale att fly sitt hemland för att söka skydd och för att återförenas med sin enda kvarvarande nära släkting, hennes dotter Julie i Sverige. Utlösande faktorn var att manliga stödet försvann och sonen mördades brutalt i en attack.

Efter en lång och farofylld flykt till Europa fastnade Khale, liksom många andra flyktingar, i Grekland.

Eftersom Khale genom landvägen först ankommit till europeiska staten Grekland var den grekiska staten ansvarig för hennes ansökan om asyl i enlighet med bestämmelserna i Dublinförordningen.

Men Khale begärde av de grekiska myndigheterna att de skulle upprätta kontakt med Sverige och begära att få överföras och därigenom återförenas med sin enda kvarlevande släkting, dottern Julie i Sverige.

Grekland var tillmötesgående och begärde genom EURODAC-systemet att Sverige skulle överta Khales asylansökan eftersom hon var ålderstigen och hade en dotter i Sverige

Vi som har jobbat med ärendet kan säga att Greklands begäran var inte längre än två rader. Sverige nekade med kraft av Dublinförordningens ansvarsregler att ta över ansvaret.

Familjeåterföreningen hindrades därigenom och detta var förklaringen till Julies upprördhet och Khales uppgivenhet. Familjen var deprimerad eftersom de var separerade trots att de nu var så nära varandra.

Julie anlitade vår expertis och vi inledde ärendet med att kontakta de grekiska myndigheternas motsvarighet till Migrationsverket. Vi begärde att grekiska myndigheten formellt begär en omprövning av Sverige och därtill att vi skulle argumentera för Khale genom ett yttrande.

Observera att det intressanta i målet är att Khale, den saken berör, befinner sig i Grekland och att ärendet hanteras mellan två oberoende stater med Dublinförordningen som rättslig ram. Det går inte att överklaga Sveriges nekande till en svensk domstol t ex. Utrymme för misslyckande fanns inte.

Sverige tog emot Greklands begäran om omprövning och även vårt yttrande där vi argumenterade bland annat utifrån artikel 16 i Dublinförordningen. Vi studerade Julies tio år gamla ärende hos Migrationsverket, vi intervjuade Khale och hade direkt kommunikation med grekiska myndigheterna som liksom svenska myndigheter var hjälpsamma och hörsamma i processen. Men det gällde att uppnå ett resultat vi önskade.

Efter 18 dagar kom Sveriges nya beslut med anledning av omprövningen. Sverige accepterade att överta Khales prövning av asylskäl och hon var välkommen till Sverige. Detta var fantastiska nyheter för Julie och Khale.

Vi är glada och stolta över att ännu en gång ha återförenat splittrade familjer.

Vi är också stolta och glada över att Sverige respekterar mänskliga rättigheter och att Migrationsverket är benägen att omvärdera ett ärende i ljuset av nya fakta. I slutändan handlar det om att presentera sitt ärende på bästa sätt för att hjälpa myndigheter fatta ett materiellt korrekt och rättvist beslut.

Intressanta anmärkningar är att Grekland verkligen ville hjälpa Khale men på grund av resursbrist inte kunde lägga ner den tid och energi som behövdes för att vinna målet. Genom att vi gick in med denna tid- och energiresurs renderade försvaret i ett hantverksyttrande som fick Sverige att omvärdera sitt ställningstagande. Det är också intressant och hoppgivande för oss människorättsjurister att se att Sverige är rationell och kan omvärdera sitt ställningstagande i ljuset av rimliga och rationella förklaringar trots allt allting ser mörkt ut.

Idag bor Khale tillsammans med Julie i en lugn stad i Sverige.

Har du också en fråga om Dublinförordningen? Vänligen kontakta oss, och vi skall göra vårt främsta för att öka era chanser till framgång.

Keywords: Dublinförordningen – Familjeåterförening – Beroendeställning – Grekland – Asyl