RÄTT TILL SKYDD FÖR FAMILJELIVET

Vi har framgångsrikt biträtt i ett migrationsmål där familjen fick sina asylprövningar prövade i Sverige och fick permanent uppehållstillstånd.

Destan Juristfirma AB biträdde en syrisk familj som kom till Sverige. Först kom modern med barnen till Sverige för att söka asyl från inbördeskriget i Syrien. Vid utredningen kom det fram att familjen hade visum från Italien varför Migrationsverket ansåg att de skulle överföras till Italien. Parallellt med detta lyckades maken/pappan äntligen fly till Sverige. Han beviljades prövning i Sverige parallellt med att modern och barnen skulle överföras till Italien. En icke hållbar situation för en familj med minderåriga barn som just flytt ett blodigt inbördeskrig.

Familjen anlitade Destan Juristfirma AB och vi kopplade in Migrationsspecialisten som är vårt dotterbolag som enbart specialiserar sig på migrationsärenden. Tillsammans med familjen överklagade vi beslutet om att separera familjerna åt mellan Italien och Sverige.

Till familjens glädje fick vi rätt i Migrationsdomstolen som upphävde Migrationsverkets beslut och återförvisade ärendet till Migrationsverket för ny prövning. Migrationsdomstolen förkunnade också att dess dom inte kunde överklagas. Vi blev mycket glada över denna utgång!

Dock överraskades vi av Migrationsverket strategi att ändå överklaga en dom som inte fick överklagas. Vi blev mera överraskade när Migrationsöverdomstolen beviljade Migrationsverket prövningstillstånd och ansåg att domen gick att överklaga. En delseger för Migrationsverket ansågs det.

Även om det kändes dystert till en början träffade vi familjen i kontoret och förberedde försvar av vår nyvunna position. Migrationsverkets team bestod av en processförare, en analytiker och en expert från staben. Alltså ett respektingivande motstånd med ett team av experter.

Handläggningen som var skriftlig pågick tills samtliga parter var nöjda med sina slutanföranden.

2013-12-09 förkunnade Migrationsöverdomstolen slutligen sin dom varvid familjen återigen fick rätt!

Migrationsöverdomstolen, i linje med vår argumentation, ansåg sammanfattningsvis att det intrång i familjemedlemmarnas rätt till respekt för familjelivet som Migrationsverkets överföringsbeslut i detta fall innebar, inte kunde anses vara proportionerligt. En verkställighet av beslutet att överföra en del av familjen till Italien skulle därmed utgöra en kränkning av familjemedlemmarnas rätt till skydd för familjelivet.

Sverige åtog sig ansvaret att pröva familjens asylansökningar och hela familjen fick permanent uppehållstillstånd.

Detta var en lärorik process med fakta, känslor och mycket omsorg. Vi önskar familjen fortsatt framgångsrik i liv Sverige och vi själva går vidare med nya migrationsrättsliga utmaningar.

Är du i behov av specialisthjälp i ditt ärende hos Migrationsverket skall du inte tveka att anlita vår Migrationsspecialistgrupp.

Mål: UM 1412-13 och 1413-13, Dublinförordningen, Dublinärende, Migrationsverket, Migrationsrätt, asyl.