För privatpersoner och småföretag Ledande
advokatbyrå
Kostnadsfri genomgång av ditt ärende Vår vision är att vara en
Vi har "svart bälte" i juridik engagemang
professionalitet
resultatfokus
Det är oss du ska välja Vårt arbete präglas av
klienter bemöts därför som en värdefull vän klientnöjdhet
på lång sikt
Kontakta oss idag Vi förstår vad det innebär med

Behöver du juridisk hjälp?

Vi har byggt upp kvalitativ kompetens inom juridik. Advokatfirman Kurage är en advokatbyrå som förstår vad klientnöjdhet innebär på lång sikt. Vi arbetar därför efter principen att bemöta klienter på samma sätt som vi hade tagit emot en värdefull vän. För en kostnadsfri genomgång av ditt ärende, tveka inte att kontakta oss. Vårt kontor finns centralt beläget i Göteborg.

VAD KOSTAR DET?

Det skall vara enkelt och inte stå dig dyrt att få professionell juridiskt hjälp. Finansieringen av ditt ärende kan ske på olika sätt. Advokatfirman Kurage hjälper dig att hitta den förmånligaste finansieringskanalen som passar dig bäst. Här presenteras översiktligt olika finansieringskanaler.

Välkommen till

Advokatfirman Kurage

Vår vision är att vara ledande advokatbyrå för privatpersoner och småföretag som söker kompetent rådgivning och processföring.

Vårt arbete präglas av engagemang, professionalitet och resultatfokus för klientens framgång. Vi har byggt upp kvalitativ kompetens inom juridik.

Advokatfirman Kurage är en advokatbyrå som förstår vad klientnöjdhet innebär på lång sikt. Vi arbetar därför efter principen att bemöta klienter på samma sätt som vi hade tagit emot en värdefull vän.För en kostnadsfri genomgång av ditt ärende, tveka inte att kontakta oss. Vårt kontor finns centralt beläget i Göteborg.

Verksamhetsområden

Migrationsrätt
Vi har erfarenhet av djupgående utredningar för att framställa en stark ansökan. Vi biträder er med överklagan och övervakar ditt ärende från initiering till slutgiltig beslut.
Avtalsrätt
Avtalsrätt är det juridiska område som koncentrerar sig på hur avtal kommer till stånd, avtals innehåll, giltighet samt avtalstolkning.
Straffrätt
Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.
Vårdnadstvist
Inom kort kommer information om våra nya tjänst – vårdnadsservice
Förvaltningsrätt
Förvaltningsrätt är det rättsområde som omfattar myndigheternas skötsel och förvaltning och deras handläggning av mål och ärenden mellan myndigheter och enskilda medborgare.
LVU / LVM
LVU är förkortning på Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Genom LVU ges socialnämnden möjligheter att genomföra vård- och behandlingsåtgärder i situationer där frivilliga lösningar inte är tillräckliga.